dijous, 21 de febrer de 2013

Estructures Modulars Bidimensionals... I

Des del següents enllaços, pots accedir a diverses aplicacions on practicar la construcció d'estructures modulars bidimensionals.

 


 més...