dimecres, 19 de desembre de 2012

3ESO EXPOBLOG 3

Activitats destacades de la 1ª avaluació: construcció de formes poligonals, enllaços i tangències, ovals, ovoides i espirals.